MARDİN ECZACI ODASI FLASH HABERLER MEDİKAL MALZEME REÇETELERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

MEDİKAL MALZEME REÇETELERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Değerli meslektaşlarımız,

SGK tarafından yapılan Medikal malzeme reçete kontrollerinde tespit edilmiş olan eksiklikler ve dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda olup; bu hususlara dikkat edilmesi önemle duyurulur. 

1. Raporlarda başhekim onayı ve ıslak imza olmalıdır. Kuruma fotokopisi gönderilen raporlarda aslı gibidir onayı reçeteyi yazan hekim tarafından yapılmış olmalıdır.

2. Hasta alt bezlerinde barkod yapıştırılma zorunluluğu yoktur. Ancak reçete arkasına barkod bilgisi yazılması zorunludur. Diğer tüm malzemelerde barkod yapıştırılacaktır.

3. Reçetede bulunması gerek bilgiler eksiksiz olmalıdır.

· Reçeteyi düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunun adı veya MEDULA tesis kodu,

· Hasta adı soyadı, T.C. Kimlik Numarası,

· Reçete tanzim tarihi,

· Teşhis ve/veya ICD-10 kodu,

· MEDULA takip numarası veya protokol numarası,

· Hekimin kaşesi ve ıslak imzası,

· Malzeme adı, taraf bilgisi olan malzemelerde, vücudun hangi tarafında (sağ/sol) kullanıldığı bilgisi,

· Malzemenin adedi,

4. Reçetenin arka yüzüne aşağıdaki bilgiler eksiksiz alınmalıdır.

· Taraf bilgisi olan malzemelerde vücudun hangi tarafında kullanıldığına dair bilgi,

· Malzemenin SUT eki listesinde yer alan kodu( Sut kodu) ,

· Malzemeleri alan kişinin adı soyadı ve T.C. Kimlik numarası,

· Malzemelerin kupürü varsa etiket/barkod bilgileri (Hasta bezlerinde barkod alınmasına gerek yoktur),

· Müracaat ve teslim tarihi, telefon numarası ve/veya adresi,

· Teslim aldığına ilişkin ibare ve imzası,

Bu bilgiler reçete arkasına Eczane Medikal kaşesi basılarak da alınabilir.

5. Bayilik istenen ürünlerde (hasta alt bezlerinde istenmemektedir) bayilik belgesi reçete arkasına ilave edilmelidir.

6. Hasta bezi raporlarında mesane veya rektum kontrolü olmadığı belirtilmelidir.

7. Reçetenin arka yüzüne eczane kaşesi basılmalı ve eczacı tarafından imzalanmalıdır.

8. Reçete girişlerinde hasta alt bezleri için KDV Oranı %18, diğer malzemelere ait KDV oranlarının da (%8 veya %18 verilen malzemeye göre değişmektedir) dikkat edilerek mutlaka girilmesi önemlidir.

9. Garanti belgesi olan tüm malzeme ve cihazların bir adet garanti belgesi fotokopisi çekilerek eczane kaşe ve imza yapılarak Kuruma reçete ekinde gönderilmesi zorunludur.

10. Bayilik belgesi alınırken, Firmanın ve Ürünün (Barkodlu giriş) belgeleri ayrı ayrı çıktı alınarak reçeteye eklenmelidir.

11. Hasta alt bezi yetişkin SUT Kodu A10049, Çocuk Hasta alt bezi A10118 olarak seçilmelidir. Reçete girişinde kullanım sayısı verilen bez adedidir.

Örnek: 120 adet bez yazıldıysa Kullanım sayısı 120,kullanım periyod birimi AY, Kullanım periyodu 1 seçilmelidir.

240 adet bez için Kullanım sayısı:240,kullanım periyod birimi AY, Kullanım periyodu 2 seçilmelidir.

12. Hasta alt bezleri raporları Sisteme rapor takipli olarak giriş yapılmalıdır. Girişte Kullanım periyodu isteyen malzemeler Rapor takipli, Kullanım yeri isteyen malzemeler Miat takipli olarak giriş yapılmalıdır.

13. Periton Diyaliz solüsyonlarına ait malzeme (Minikapak, drenaj torbası, Homechoice set,Adaptörler) reçetelerinde Raporlar Manuel olarak 3 uzman hekimli sağlık kurulu raporu ve başhekimlik onaylı olarak düzenlenmiş olmalıdır. Reçeteyi kaydetmeden önce rapor sorgu ekranından kayıtlı olup, olmadığı kontrol edilmelidir. Kayıtlı değilse rapor giriş ekranından rapor (Malzeme SUT kodları tek tek girilerek) Sisteme işlenmelidir. Bu malzemelere ait SUT Kodları:

A10050 Bağlantı Adaptörü,Periton diyaliz kateteri için plastik

A10051 Bağlantı Adaptörü,Periton diyaliz kateteri için,titanyum

A10052 SET,Arabağlantı Periton diyaliz kateteri için

A10053 Periton diyaliz minikapak

A10054 Drenaj seti

A10055 Homechoice aletli PD seti (4 UÇLU Luerloc)

A10055 Homechoice aletli PD seti (8 UÇLU Luerloc)

A10056 Homechoice düşük resirkülasyon hacimli APD Seti (APD Set R5c8303)

A10057 Sleep-safe Set plus

A10058 PD- Night vario plus system white pin (Pronge tubing set)

A10059 Sleep-safe Set paet

 

10.11.2017 - Okunma Sayısı : 1096