MARDİN ECZACI ODASI ODA HABERLERİ MEDİKAL MALZEME FATURA TESLİMİ HAKKINDA

Medikal Malzeme Fatura Teslimi Hakkında

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan İlaç Temin protokolü kapsamında Medikal Malzeme sözleşmelerinin SGK tarafından sisteme kaydı tamamlanmış ve 1 Temmuz 2017 itibarı ile eczanelerden reçeteler karşılanmış 31 Temmuz 2017 tarihi itibarı ile faturalandırma işlemi başlamıştır.

Meslektaşlarımızın fatura tesliminde mağdur olmamaları için ek protokolün “5.3.1.ve 5.3.2.” maddelerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

5.3 Faturaların Teslimi

5.3.1. Kesilen faturalar takip eden ayın 15’ine (on beş) kadar Kuruma teslim edilir.

5.3.2.Eczacı her grup için düzenlediği faturaları, dönem sonu icmal listelerini, fatura teslim tutanaklarını üst yazısını (Ek-6/6) , evraklarını zarar görmesini ve bozulmasını engelleyecek şekilde, ayrı dosyalar halinde (Dosya üstüne ilgili fatura dönemi ve grup numaraları yazılır) Kurum taşra teşkilatına teslim edilir.

 

EK: Eczane Sözleşmesi Dönem Fatura Teslim Üst Yazısı (EK-6/6)

 

 

09.08.2017 - Okunma Sayısı : 1069