MARDİN ECZACI ODASI TEB DUYURULARI KONTROLE TABİ İLAÇLARA AİT REÇETELER HAKKINDA ( ÖNEMLİ )

Kontrole Tabi İlaçlara Ait Reçeteler Hakkında ( ÖNEMLİ )

Bilindiği üzere, T.C.Sağlık Bakanlığı TİTCK Başkanlığı tarafından yayımlanan 25.01.2018 tarihli talimatnamede belirtilen kontrole tabi ilaçlara ait basılı reçetelerin asıllarının ve sosyal güvenlik provizyon sistemi üzerinden yazılarak hasta tarafından ödemesi yapılıp temin edilen elektronik reçete çıktılarının 5 yıl saklanması gerektiği belirlenmiş; bu durum eczane pratiği açısından büyük bir iş yükü oluşturacağından ve yönetmeliğin ilgili maddesi mevcut reçete kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına imkan verdiğinden; bu reçetelerin eczane otomasyon sistemlerinde saklanması ve eczane otomasyon programları ile Renkli Reçete Sistemi arasında entegrasyon sağlanıncaya kadar uygulamanın ertelenmesi talebimiz Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na sözlü ve yazılı olarak iletilmiştir.

Konu hakkında TİTCK Başkanlığı tarafından 06.03.2018 tarihinde Kurumun internet sayfasında yayımlanan “Normal Reçete ile Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaçların Renkli Reçete Sistemi Üzerinden Yazılması Hakkında” başlıklı duyuru ile, 05/03/2018 tarihli ve E.672 sayılı 2018/1 sayılı Genelge gereği normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tabi ilaçlar 01/04/2018 tarihinden itibaren Renkli Reçete Sistemi üzerinden yazılacaktır.” denilmektedir.

Renkli Reçete Sistemi üzerinden yazılacak kontrole tabi ilaçların reçeteleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

  • Uygulama 1 Nisan 2018 tarihinde başlayacaktır.
  • Kontrole tabi ilaçlara ait reçeteler, hekimler tarafından “Renkli Reçete Sistemi” nde e-reçete olarak düzenlenecektir.
  • Eğer e-reçete düzenlenemez ise Manuel (Matbu) Reçete de eczaneler tarafından kabul edilebilecektir.

Elektronik Reçete:

  • Eczaneler bu reçetelere e-reçete numarası ile ulaşılacaktır. Bu reçeteler sisteme kayıt edildikten sonra ilaçlar hastaya verilecektir.
  • Elektronik reçeteye “Kırmızı, yeşil, mor ve turuncu reçete ile kontrole tabi ilaçlar” bir arada aynı reçetede yazılabilecektir, ayrı ayrı reçete istenmeyecektir.

Matbu Reçete:

  • Kontrole tabi ilaçları içeren matbu reçeteler de karşılanacak olup üzerinde sistemin çalışmadığına dair ibare aranmayacaktır.
  • Kontrole tabi ilaçları içeren matbu reçetelerin elden satışı yapılıyor ise bu reçeteler eczanede “Renkli Reçete Sistemi” ne kaydedilmeli ve eczanede 5 (beş) yıl saklanmalıdır. (Bu tip elden satış işlemlerinde Medula Provizyon Sistemi üzerinden hastanın ilaç bilgisinin kontrol edilmesi tavsiye edilir.)
  • Kırmızı, yeşil, mor ve turuncu reçete ile kontrole tabi ilaçları içeren reçetelerin ELDEN SATIŞI DURUMUNDA İTS BİLDİRİMLERİ Renkli Reçete Sistemi üzerinden yapılabilecektir.
  • Geri ödeme kurumuna fatura edilecek olan kontrole tabi ilaçları içeren matbu reçeteler Kuruma gönderileceğinden, eczanede saklanmayacaktır. Bu reçetelerin sisteme kayıt edilmesi ve sistemde “Tamamlandı” durumuna getirilmesi gerekmektedir.

Normal Reçete ile Verilen Kontrole Tabi İlaç Listesi İçin Tıklayınız

TİTCK tarafından yayımlanan 06.03.2018 tarihli Duyuru için tıklayınız.

03.04.2018 - Okunma Sayısı : 406