MARDİN ECZACI ODASI TEB DUYURULARI GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ YABANCILARA AİT REÇETELERİN FATURA İŞLEMLERİ HAKKINDA

Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılara Ait Reçetelerin Fatura İşlemleri Hakkında

Geçici koruma kapsamındaki yabancılara ait sağlık hizmetlerinin bedellerinin, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödeneceği konusunda 16.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği sonrasında, Mart ayında karşılanan reçetelerin fatura sonlandırma ve teslim işlemlerinin ne şekilde yapılacağı konusunda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne yazılı başvurular yapılarak ve sözlü görüşmeler gerçekleştirilerek bilgi istenmiştir.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından bugün yayımlanan “GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ SURİYE UYRUKLU  YABANCILARIN İLAÇ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN DUYURU” başlıklı duyuru ile;

16 Mart 2018 tarihli ve 30362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte geçici barınma merkezlerinin işletilmesi ve geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere sağlanan hak ve hizmetlerin koordinasyonu ile sağlık hizmetlerine ilişkin harcamaların karşılanması görevleri Genel Müdürlüğümüzce devralınmıştır. Bahsi geçen Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi “Bu yönetmelik kapsamanda yürütülen ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin kendi bütçe imkanları dahilinde karşılanamayan iş ve işlemler, Bakanlıkça yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Genel Müdürlük tarafından yapılacak talep üzerine AFAD tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin özel hesabına aktarma yapılarak 06/03/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre bu ödemelerin harcanması suretiyle gerçekleştirilir.” hükmüne amir olduğu belirtilmiş ve Bu kapsamda, geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların ilaç ödemelerine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için ilgili il göç idaresi müdürlüklerinin vergi kimlik numaraları ve vergi daireleri listesi açıklanmıştır.

 

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

İl Göç İdaresi Müdürlüklerinin Vergi Kimlik Numaraları ve Vergi Daireleri bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

 

FATURA BİLGİLERİ:

T.C. MARDİN VALİLİĞİ

İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 Vali Ozan Caddesi Hükümet Konagi Kat: -1 Artuklu/MARDIN

VERGİ DAİRESİ: Mardin

VERGİ NO: 6120644541

 

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ

İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 Atatürk Mahallesi Zübeyde Hanım Sokak Hükümet Konağı Merkez/ŞIRNAK

VERGİ DAİRESİ: ŞIRNAK

VERGİ NO: 8110522788

NOT: Değerli Meslektaşlarımız Göç İdaresine keseceğiniz faturalarınıza banka ve İBAN numaralarınızı yazmayı unutmayınız.  

12.04.2018 - Okunma Sayısı : 191